poMOC, a nie przeMOC

poMOC, a nie przeMOC

W dniu 8 sierpnia Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim inspektor Wojciech Macutkiewicz oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Bożena Grotowicz podpisali List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. „poMOC, a nie przeMOC”.

Program ma na celu zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

W związku z podpisaniem listu o współpracy, w ramach programu realizowane będą kolejne przedsięwzięcia, m.in. szkolenia personelu medycznego oraz bieżący dostęp do informacji o osobach pozbawionych należytej opieki oraz wymagających interwencji instytucji pomocowych.

Działania informacyjno–edukacyjne wynikające z realizowanego programu kierowane są do całego społeczeństwa. Policja apeluje, aby każdy, kto posiada wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagował powiadamiając odpowiednie instytucje.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content