3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r., którego celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na problemy osób żyjących z dysfunkcjami organizmu oraz wyrównaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Celem konwencji jest wolność i bezpieczeństwo, swoboda poruszania się, niezależne życie, ochrona zdrowia, nieograniczone korzystanie z wszystkich swobód i praw człowieka. Ważną tematyką jest też dostęp do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, informacji i komunikacji.

Niepełnosprawność jest problemem współczesnego świata. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, układu krążenia i schorzenia neurologiczne. Usuwajmy ograniczenia i twórzmy płaszczyzny, bądźmy tolerancyjni, żeby móc wspólnie funkcjonować.

W szczególny sposób zasługuje na uwagę „Program Dostępność Plus” realizowany z funduszy europejskich na lata 2018-2025.

Założeniem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content