3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r., którego celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na problemy osób żyjących z dysfunkcjami organizmu oraz wyrównaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Celem konwencji jest wolność i bezpieczeństwo, swoboda poruszania się, niezależne życie, ochrona zdrowia, nieograniczone korzystanie z wszystkich swobód i praw człowieka. Ważną tematyką jest też dostęp do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, informacji i komunikacji.

Niepełnosprawność jest problemem współczesnego świata. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, układu krążenia i schorzenia neurologiczne.

Obchody Dnia są dobrą okazją do przybliżenia społeczeństwu problemów, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne i podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne. Niepełnosprawni mają takie same potrzeby i pragnienia jak my, oczekują akceptacji i chcą realizować swoje zainteresowania i marzenia. Ważną tematyką obchodów są też bariery architektoniczne. Na co dzień osoby z niepełnosprawnością napotykają na wiele przeszkód w otaczającym je środowisku, które utrudniają i uniemożliwiają sprawne poruszanie się np. brak poręczy, wysoki chodnik, zepsuta winda czy niedostosowana toaleta mogą pozbawić niektórych z nich szansy na normalne, pełnoprawne funkcjonowanie. Każda z osób doświadczająca niepełnosprawności powinna być traktowana z szacunkiem należnym drugiemu człowiekowi, bez ciągłego podkreślania stopnia jej inwalidztwa i braku samodzielności.

W szczególny sposób zasługuje na uwagę „Program Dostępność Plus” realizowany z funduszy europejskich na lata 2018-2025. Założeniem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Więcej informacji o programie na stronie

www.fundusze europejskie.gov.pl

 

 

 

 

Skip to content