26 stycznia Polski Dzień Transplantacji

26 stycznia w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki przeprowadzonego w 1966 r. obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji.  Ideą święta jest promowanie świadomego dawstwa narządów. Przeszczepienie (transplantacja) ma na celu przywrócenie niektórych funkcji ciała ludzkiego polega na pobraniu narządu od dawcy i wszczepieniu go chorującemu biorcy. Dawcą może być osoba żywa (np. dawca nerki, szpiku kostnego) lub zmarła (narządy, tkanki). Przeszczepianie ratuje życie wielu chorym, a dawstwo nie przynosi dawcy szkody. Jest skuteczną, bezpieczną i czasami jedyną metodą leczenia, a jeden dawca może ocalić życie kilku osobom, a kolejnym to życie wydłużyć. W Polsce w przypadku stwierdzenia zgonu przyjmuje się zasadę domniemanej zgody, zgodnie z którą, w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu za życia wobec dawstwa narządów, osoba zmarła zostaje uznana za potencjalnego dawcę narządu. Jednak lekarz zawsze pyta o zgodę rodzinę i liczy się z jej wolą, choć teoretycznie nie ma żadnego prawnego obowiązku tego uczynić, a rodzina nie jest władna nie wyrazić zgody na pobranie.

Więcej na stronie: http://www.poltransplant.org.pl/

Skip to content