23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 r. Celem Dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej rozpoznanie i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób psychicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie. Wyróżnia się długotrwałym pogarszaniem nastroju, zmniejszeniem energii, aktywności, zainteresowań, niską samooceną, poczuciem winy, osłabieniem koncentracji. Wpływa na jakość życia, zdolność funkcjonowania w każdym obszarze życia, zarówno społecznym jak i zawodowym. Jest jedną z przyczyn samobójstw. To zaburzenie dotyka dzieci, dorosłych, seniorów. Depresję powinno się leczyć. Są dwie metody leczenia: psychoterapia i farmakoterapia. Ważna jest również edukacja pacjenta jak i jego najbliższych. Profesjonalna pomoc umożliwia zatrzymanie choroby.

Więcej informacji na stronie:  https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/ULOTKA-Depresja-i-zdrowie-psychiczne.pdf

Skip to content