18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta, zaś jego celem  jest przypomnienie o przestrzeganiu fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.

Na terenie Europy obowiązuje „Europejska Karta Praw Pacjenta”, w której zawarte zostały informacje o 14 prawach jakie przysługują pacjentom.

Prawa pacjenta obowiązujące w Polsce określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa prawa przysługujące każdemu polskiemu obywatelowi.

Jako pacjent masz prawo do:

– świadczeń zdrowotnych,
– informacji o stanie zdrowia,
– wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
– tajemnicy informacji,
– zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
– zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
– dokumentacji medycznej,
– poszanowania intymności i godności, w tym prawo do leczenia bólu,
– poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
– opieki duszpasterskiej,
– przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content