17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września 2019 roku po raz pierwszy w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia.

Bezpieczeństwo pacjentów to obszar opieki medycznej, który pojawił się wraz ze zmieniającą się złożonością systemów opieki zdrowotnej i wynikającym z tego wzrostem szkód dla pacjentów. Ma on na celu zapobieganie i ograniczanie ryzyka, błędów i szkód, które występują u pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej. Podstawą tego obszaru jest ciągłe doskonalenie oparte na uczeniu się na błędach i zdarzeniach niepożądanych. Na całym świecie 4 na 10 pacjentów jest poszkodowanych w wyniku korzystania z usług zdrowotnych, około 80% szkód można zapobiec, a 15% wydatków szpitalnych przeznaczanych jest na pokrycie tych szkód.

SPZOZ w Bielsku Podlaskim w 2018 roku zajął IX miejsce w Polsce i I miejsce w województwie podlaskim w rankingu szpitali „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którego celem jest ocena funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej. Zajęcie tak wysokich miejsc w rankingu świadczy o dużym zaangażowaniu personelu medycznego w opiekę nad pacjentem, budowaniu dobrych relacji i zaufania, aby zapewnić na najwyższym poziomie bezpieczną opiekę medyczną.

Skip to content