17 września Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia.

Tematem i hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla ich bezpieczeństwa – Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta”.

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom jest jednym z ważniejszych aspektów opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo Pacjenta to także znajomość i umiejętność korzystania
z uprawnień i dbanie o ich przestrzeganie, ograniczenie działań niepożądanych, terapii i szkód powstałych na skutek nieprawidłowego leczenia.

Każdy Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Skip to content