1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest świętem obchodzonym corocznie w dniu
1 października, ustanowionym 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ..
Taki dzień jest okazją do przybliżenia społeczeństwu problematyki starości oraz dążenie do poprawy sytuacji osób dojrzałych, a także wyeliminowanie dyskryminacji, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa. Stała opieka i troska o osoby starsze jest niezwykle ważna, bo aż 3 na 10 z nich doświadcza samotności oraz izolacji. Taki sam odsetek starszych osób deklaruje brak bliskich kontaktów międzyludzkich z jakimkolwiek kręgiem społecznym.

Jak pomóc osobom starszym?

• Zaplanuj opiekę, najlepiej rozłóż ją na większą liczbę osób. Ważne jest, aby odbywała się regularnie, o stałych porach, w te same dni tygodnia. Dzięki temu sam unikniesz przepracowania i przemęczenia, a i u seniora zwiększy się poczucie bezpieczeństwa.

• Bądź blisko i pytaj o samopoczucie. Nie traktuj starszej osoby jak obcego czy też chorego. Okazuj troskę, interesuj się, zadawaj pytania, rozmawiaj.

• Zapewnij poczucie bezpieczeństwa. Senior musi czuć się komfortowo i bezpiecznie. Powinien wiedzieć, że w razie kłopotów lub problemu może w każdej chwili zadzwonić, bez względu na porę dnia i nocy.

• W opiece uwzględniaj samodzielność seniora. Nie powinno się wyręczać seniora we wszystkich decyzjach i czynnościach, bo to utwierdzi go w przekonaniu, że jest niepotrzebny i z niczym sobie nie radzi.

• Zadbaj o dietę seniora. Dieta ma duży wpływ na samopoczucie, dlatego zaleca się małe, ale regularne i lekkie posiłki. Ważne jest też picie wody – szacuje się, że 48% seniorów jest odwodnionych.

• Zapewnij aktywny wypoczynek i towarzystwo. Społeczne interakcje są bardzo ważne w przypadku seniorów, bo zmniejszają poczucie samotności i izolacji.

• Angażuj starszą osobę w dodatkowe zajęcia. Może to być wyjście na spacer (1 na 5 osób po 80. roku życia nie ma z kim wyjść), oglądanie filmu, czytanie książki. Każda dodatkowa codzienna rozrywka będzie okazją do zapełnienia czasu, ale też zwiększy poczucie szczęścia.

Z okazji dnia osób starszych życzymy wszystkim seniorom zdrowia, pomyślności, dobrego nastroju i realizacji swoich pasji w jesieni życia.

Skip to content