KORONAWIRUS – INFORMACJE, KOMUNIKATY SZPITALA, OBOSTRZENIA

Pacjenci kierowani na wykonanie testu w kierunku Covid-19 powinni zgłaszać się do mobilnych punktów pobrań.

W Bielsku Podlaskim mobilny punkt pobrań znajduje się przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym SPZOZ, budynek "Z" przy lądowisku dla helikopterów, wjazd od ul. Białowieskiej.
Pacjenci przyjmowani są w każdy dzień tygodnia w godzinach 08.00– 10.00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 536 798 345.

Punkty pobrań, w których można wykonać test w województwie podlaskim dostępne są na stronie NFZ Białystok: Mobilne punkty pobrań

 

Szanowny Pacjencie !

W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone zostały procedury mające na celu zapewnienie wszystkim pacjentom jak największego poziomu bezpieczeństwa. Jedną z procedur jest Ankieta wywiadu epidemiologicznego oraz pomiar temperatury ciała. Dla usprawnienia procesu przyjęć, skrócenia czasu oczekiwania w kolejce i szybszej obsługi naszych Pacjentów wprowadziliśmy możliwość wypełnienia obowiązkowego formularza Ankiety wywiadu epidemiologicznego samodzielnie w domu. Ankietę należy pobrać (kliknij tutaj), wypełnić i wydrukować, a w dniu wizyty okazać personelowi, który dokona pomiaru temperatury i wpisu w formularzu. W przypadku braku możliwości wypełnienia ankiety w domu formularze będą dostępne przy wejściu do szpitala, poradni specjalistycznych oraz POZ.
Przypominany, że Ankietę należy wypełnić przy każdej wizycie, zarówno przez Pacjenta jak i towarzyszącego opiekuna.

W imieniu personelu szpitala prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Szanowni Państwo !

Na bieżąco analizujemy dane epidemiologiczne i stopniowo staramy się znosić wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Szpitala. Jednak z uwagi na utrzymującą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

1. Na terenie szpitala obowiązuje:

  • nakaz zakrywania ust i nosa,
  • konieczność dezynfekcji rąk po wejściu na teren Szpitala i przed wyjściem ze Szpitala,
  • konieczności zachowania bezpiecznej odległości od innych osób w Szpitalu, jak i przed Szpitalem,
  • zakaz nieuzasadnionego przemieszczania się po terenie Szpitala.

2. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

Koordynatorzy oddziałów mogą pozwolić na odstępstwa w powyższym zakresie, w celu umożliwienia rodzinie ostatniego pożegnania się z umierającym pacjentem, mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w danym oddziale. Osoby odwiedzające poddane zostaną procesowi wstępnej segregacji i zobowiązane do stosowania środków ochrony osobistej.

3. Informacje na temat pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych udzielane są telefonicznie przez personel danego oddziału.

4. Istnieje możliwość przekazania rzeczy pacjentom przebywającym w oddziałach szpitalnych przez pracownika punktu wstępnej segregacji od ul. Kleszczelowskiej – wejście główne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o ograniczenie rzeczy osobistych do niezbędnego minimum.

5. Ograniczone zostają wejścia na teren szpitala, poradni specjalistycznych i POZ.

Każdorazowo wejście do szpitala poprzedzone jest wstępną segregacją, która obejmuje: wywiad na temat stanu zdrowia (konieczność wypełnienia ankiety), pomiar temperatury ciała oraz dezynfekcję rąk.

Wejść mogą tylko osoby z ujemnym wywiadem epidemiologicznym w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Należy ograniczyć liczbę osób towarzyszących. W miarę możliwości pacjenci powinni zgłaszać się na wizytę samodzielnie.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i nie gromadzenie się przed wejściem, rejestracją/gabinetami – dla Państwa bezpieczeństwa.

Wejście do poradni specjalistycznych (reumatologiczna, urazowo-ortopedyczna, chirurgiczna, neurochirurgiczna, urologiczna, endokrynologiczna) wyłącznie od ul. Kleszczelowskiej przy RCKiK.

Wejście na teren szpitala wyłącznie od ul. Kleszczelowskiej – wejście główne.

Pacjenci ze skierowaniem do szpitala lub pacjenci SOR – wejście od ul. Białowieskiej od strony Sanepidu.

Punkt pobierania wymazów w kierunku SARS-CoV-2 zlokalizowany jest w namiocie przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Czynny od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9.00 –11.00 telefon 85 833 43 56.

Rodzice dzieci skierowanych do oddziału dziecięcego przed przybyciem do izby przyjęć proszeni są w miarę mozłiwosći o kontakt telefoniczny z personelem oddziału tel. 85 833 43 13 celem usprawnienia procedury przyjęcia do szpitala.

Badania diagnostyczne będą uzależnione od wywiadu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, tj. oceny ryzyka przez pracownika rejestracji w trakcie telefonicznej rozmowy lub wypełnienia ankiety i oceny ryzyka w przypadku zgłoszenia się pacjenta osobiście. Badani będą tylko pacjenci z ujemnym wywiadem oraz bezobjawowi. W przypadku pacjentów z ujemnym wywiadem, nie gorączkujących, ale z objawami przeziębienia badanie może zostać odroczone do czasu ustąpienia objawów.

6. Przypominamy o możliwości zarejestrowania wizyty w poradni za pośrednictwem podlaskiego systemu: wrotapodlasia.pl

Każdy pacjent ma możliwość uzyskania teleporady w godzinach pracy poradni. Więcej informacji na temat teleporad pod linkiem https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html

W ramach teleporady pacjent może otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lub poradę medyczną.

Rejestracja do Pracowni diagnostycznych odbywa się wyłącznie telefonicznie.
Do rejestracji wymagane jest przekazanie danych ze skierowania.

Pracownia Endoskopowa tel. 85 833 43 49; poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 10.00; czwartek w godz. 12.00 – 15.00

USG i RTG tel. 85 833 43 14; poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00

Odbiór wyników możliwy będzie w punkcie informacyjno-kancelaryjnym.

7. Opieka duszpasterska: w kaplicy na terenie szpitala podczas mszy świętej lub modlitwy należy obowiązkowo zasłonić usta i nos.

Osoby chcące skorzystać z opieki duszpasterskiej proszone są o kontakt z kapelanami szpitala: Zbigniew Karolak tel. kom. 790 266 260 oraz Rustam Belov tel. 85 730 84 99, tel. kom. 504 651 966 lub zgłoszenie takiej potrzeby personelowi szpitala.

8. Dostarczanie korespondencji powinno odbywać się pocztą e-mail informacja@spzoz-bielsk.pl, sekretariat@spzoz-bielsk.pl faxem 85 833 43 05 lub do skrzynki przed głównym wejściem do szpitala.

Wnioski o dokumentację medyczną należy składać pocztą e-mail: informacja@spzoz-bielsk.pl, przez skrzynkę podawczą ePUAP: /SPZOZBielskPodlaski/SkrytkaESP , w formie papierowej do skrzynki przed wejściem do szpitala od ul. Kleszczelowskiej lub pocztą tradycyjną na adres szpitala SPZOZ 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1 oraz w wyjątkowych sytuacjach osobiście w punkcie informacyjno-kancelaryjnym.

 

Prosimy, aby wizyty w szpitalu ograniczyć wyłącznie do przypadków pilnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub administracją, nr telefonów wywieszone są na drzwiach głównych do Szpitala oraz dostępne na stronie internetowej spzoz-bielsk.pl.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowania ostrożne oraz rozsądne we wszystkich podejmowanych działaniach, tak aby ochronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się epidemii.

 

Aktualizacja 21.07.2020r.

Informacja dla pacjentów poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i zabiegów planowych

Skip to content