KORONAWIRUS – WAŻNE KOMUNIKATY

Szanowni Państwo !

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że w dbałości o bezpieczeństwo wszystkich pacjentów i personelu wprowadza się w SPZOZ w Bielsku Podlaskim następujące ograniczenia i zasady:

 1. Wprowadza się zakaz odwiedzin. Ograniczone zostają wejścia na teren szpitala, poradni specjalistycznych i POZ. Każdorazowo wejście do szpitala poprzedzone jest wywiadem na temat stanu zdrowia, pomiarem temperatury ciała oraz obowiązkową dezynfekcją rąk. Wejść mogą tylko osoby z ujemnym wywiadem epidemiologicznym dot. koronawirusa SARS-CoV-2. Należy ograniczyć liczbę osób towarzyszących.
  W miarę możliwości pacjenci powinni zgłaszać się na wizytę samodzielnie. Proszę
  o zachowanie bezpiecznej odległości i nie gromadzenie się przed rejestracją/gabinetami.
 2. Rodzice dzieci skierowanych do oddziału dziecięcego przed przybyciem do izby przyjęć proszone są o kontakt z personelem oddziału tel. 85 833 43 13 celem usprawnienia procedury przyjęcia do szpitala.
 3. Wszelkie badania diagnostyczne będą uzależnione od wstępnej selekcji pacjentów
  w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, tj. oceny ryzyka przez pracownika rejestracji
  w trakcie telefonicznej rozmowy lub wypełnienia ankiety i oceny ryzyka w przypadku zgłoszenia się pacjenta osobiście. Badani będą tylko pacjenci z ujemnym wywiadem oraz bezobjawowi. W przypadku pacjentów z ujemnym wywiadem, nie gorączkujących, ale z objawami przeziębienia badanie może zostać odroczone do czasu ustąpienia objawów.
 4. Zgodnie z zaleceniami NFZ od 30 marca br. zalecane są ograniczenia
  w przyjęciach planowych na zabiegi operacyjne, w szczególności: endoprotezoplastyka dużych stawów, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej, histerektomia. Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu do pacjenta z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.
 5. Świadczenia w ramach rehabilitacji w oddziale dziennym realizowane są
  w godzinach 11.00 – 13.00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 85 833 43 01;
 6. Wstrzymane zostają zajęcia w Szkole Rodzenia oraz porody rodzinne.
 7. Punkty Pobrań Materiału do badań laboratoryjnych nie będą realizowały zleceń komercyjnych. Proszę o zgłaszanie się wyłącznie w pilnych przypadkach.
 8. Wnioski o dokumentację medyczną należy składać pocztą e-mail: informacja@spzoz-bielsk.pl, lub w formie papierowej do skrzynki przed wejściem do szpitala od
  ul. Kleszczelowskiej, a w wyjątkowych sytuacjach pocztą tradycyjną na adres szpitala SPZOZ 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1. Dokumentacja medyczna będzie wysyłana wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej za pobraniem kosztów wysyłki.
 9. Dostarczanie korespondencji powinno odbywać się pocztą e-mail informacja@spzoz-bielsk.pl, sekretariat@spzoz-bielsk.pl faxem 85 833 43 05 lub do skrzynki przed głównym wejściem do szpitala.
 10. Rejestracja do Pracowni diagnostycznych będzie odbywała się wyłącznie telefonicznie.
  Do rejestracji wymagane jest przekazanie danych ze skierowania.

Pracownia Endoskopowa tel. 85 833 43 49; poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 10.00; czwartek w godz. 12.00 – 15.00

USG i RTG tel. 85 833 43 14; poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00

Odbiór wyników możliwy będzie w punkcie informacyjno-kancelaryjnym.

 1. Proszę, aby wizyty w szpitalu ograniczyć wyłącznie do przypadków pilnych.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub administracją, nr telefonów dostępne są na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl
 2. Przypominam o możliwości zarejestrowania wizyty w poradni za pośrednictwem podlaskiego systemu: ezdrowie.wrotapodlasia.pl
 3. Każdy pacjent ma możliwość uzyskania teleporady w godzinach pracy poradni. Więcej informacji na temat teleporad pod linkiem https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html
 4. W ramach teleporady pacjent może otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lub poradę medyczną.
 5. W kaplicy na terenie szpitala nie będą odbywały się nabożeństwa z udziałem pacjentów i personelu. Osoby chcące skorzystać z opieki duszpasterskiej proszone są o kontakt z kapelanami szpitala: Zbigniew Karolak tel. kom. 790 266 260 oraz Rustam Belov tel. 85 730 84 99, tel. kom. 504 651 966 lub zgłoszenie takiej potrzeby personelowi szpitala.

W imieniu personelu i własnym bardzo proszę o wyrozumiałość i zachowania ostrożne oraz rozsądne we wszystkich podejmowanych działaniach, tak aby ochronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się epidemii.

Bożena Grotowicz

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

 

Informacja dla pacjentów poradni specjalistycznych

Zalecenia do izolacji domowej

Accessibility