Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

W dniu 23 czerwca 2020 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 9 czerwca 2020 roku rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 5 ofert.

Wybrano 4 oferty złożone przez:

Zakres II:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Przystupa, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 72 lok. 36 w 15-352 Białystok, NIP 5422943212, REGON 362944893, reprezentowaną przez Wojciecha Przystupę,
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowaną przez Marcina Sar – Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie spełniała wymogów SWKO.

Zakres III:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Piotr Kruczenko, z siedzibą przy ul. Łącznikowej 10A w 15-163 Białystok, NIP 5421679635, REGON 050679547, reprezentowaną przez Piotra Kruczenko,
  • Prywatna Praktyka Ortopedyczna Grzegorz Kunowski, z siedzibą: 15-352 Białystok, ul. Wiejska nr 78 lok.7, NIP 5421556430, REGON 050379271, reprezentowaną przez Grzegorza Kunowskiego.

Zakres IV:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Przystupa, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 72 lok. 36 w 15-352 Białystok, NIP 5422943212, REGON 362944893, reprezentowaną przez Wojciecha Przystupę,
  • Prywatna Praktyka Ortopedyczna Grzegorz Kunowski, z siedzibą: 15-352 Białystok, ul. Wiejska nr 78 lok.7, NIP 5421556430, REGON 050379271, reprezentowaną przez Grzegorza Kunowskiego,
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowaną przez Marcina SarZamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie spełniała wymogów SWKO.

Zakres V:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Piotr Kruczenko, z siedzibą przy ul. Łącznikowej 10A w 15-163 Białystok, NIP 5421679635, REGON 050679547, reprezentowaną przez Piotra Kruczenko,
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowaną przez Marcina SarZamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie spełniała wymogów SWKO.

Zakres I:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie I, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 23.06.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2020

Accessibility