Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

W dniu 18 maja 2020 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 11/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 13 maja 2020 roku rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 1 ofertę.

Wybrano ofertę złożoną przez:

PRYWATNA  PRAKTYKA ORTOPEDYCZNA ROBERT BUDKIEWICZ, z siedzibą: 10-755 Olsztyn,
ul. Kazimierza Kalinowskiego nr 8, NIP 7392288412, REGON 510610548, reprezentowanym przez Roberta Budkiewicza.

 

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 18.05.2020 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne z dnia 18.05.2020 r.

 

Accessibility