„Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w związku z COVID-19”

„Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w związku z COVID-19” .

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość projektu : 2.159.178,90 zł,

w tym :

– wsparcie finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.051.219,95 zł (95% wartości inwestycji)

– środki własne SPZOZ w Bielsku Podlaskim- 107.958,95 zł (5% wartości inwestycji).

W ramach projektu zakupiono tomograf komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dokonano adaptacji pomieszczenia, w którym umieszczono urządzenie.

Inwestycja ma na celu ułatwienie dostępu dla pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytej chorobie do wysokiej jakości badań diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej. Utworzenie pracowni TK w SPZOZ w Bielsku Podlaskim przyczyniło się do usprawnienia procesu diagnostycznego w trakcie leczenia pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych, istotnie przyczyniło się do skrócenia czasu pobytu w szpitalu, wyeliminowało konieczność transportu pacjentów do innych jednostek diagnostycznych oraz poprawiło bezpieczeństwo i jakość leczenia.

Skip to content