Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) -  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

„Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

 24 czerwca 2019 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawarło z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim umowę o partnerstwie w realizacji Projektu „Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.​

Celem projektu jest usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

W ramach Projektu Szpital otrzyma i zamontuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

  1. Nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz.
  2. Licencję na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego.
  3. Nowe kardiomonitory z oprogramowaniem pozwalającym na transfer danych pacjenta do karty segregacji medycznej.

System TOPSOR pozwoli na sprawniejszą segregację chorych i wyodrębnienie tych, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej.

 

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content