Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”

DOFINANSOWANIE: 5.097.159,49 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.550.780,05 zł

 

Wsparcie finansowe z Powiatu Bielskiego: 1.274.289,87zł

Środki własne SPZOZ w Bielsku Podlaskim: 179.330,69 zł

Termin realizacji: 22.05.2019 r.-11.12.2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby utworzenia Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, którego organem założycielskim jest Powiat Bielski.

Celem głównym przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku istniejącej kuchni szpitalnej jest uzyskanie modelowej bazy materialnej umożliwiającej utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego. Program ośrodka zakłada prowadzenie szkoleń z zakresu organizacji żywienia zbiorowego pacjentów w szpitalu wg. nowoczesnych standardów i wymogów, z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa i jakości żywności (HACCP- System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, GHP – Dobre Praktyki Higieniczne, GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne).

Zakres inwestycji:

1) rozbiórka istniejącej jednokondygnacyjnej części podziemnej przylegającej do elewacji wschodniej budynku;

2) rozbiórka istniejącego stropodachu nad częścią piętra wraz z rozbiórką istniejącego bloku kominowego do poziomu stropu nad parterem;

3) przebudowa istniejącego budynku obejmującej roboty budowlano-instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, w tym:

– wykonanie częściowych wyburzeń i rozbiórek w obrębie ścian konstrukcyjnych i działowych,

– wykonanie otworów drzwiowych i przejść w ścianach konstrukcyjnych oraz przebić instalacyjnych w stropach,

– wymiana posadzek, tynków  i okładzin ściennych,

– całkowita wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

– całkowita wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej) i elektrycznych oraz wyposażenia technologicznego;

4) dobudowa do elewacji wschodniej zespołu wejścia głównego do części szkoleniowo-konferencyjnej z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych;

5) nadbudowa obu istniejących parterowych traktów budynku;

6) przekrycie całości piętra nowo projektowanym stropodachem.

Efektami planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku istniejącej kuchni szpitalnej będą:

– utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego,

– zdecydowana poprawa warunków żywienia pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych i w konsekwencji podniesienie standardu świadczonych usług medycznych,

– poprawa warunków pracy personelu.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content