Projekt „ Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia Kardiomonitor Biolight z modułami i Pulsoksymetr MASIMO RAD-5 o łącznej wartości 25 292,15 zł brutto.

Otrzymany sprzęt będzie wykorzystany w związku z przeciwdziałaniem dynamicznemu rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce ze względu na stan epidemii, który został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content