Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Bielsku Podlaskim, którzy zrezygnowali z innych miejsc zatrudnienia ze względów bezpieczeństwa personelu i pacjentów przebywających w ZOL oraz na zakup środków ochrony.

Czas realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Łączna wartość grantu wynosi: 96 142, 48 zł, z tego część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) 87 807,16 zł, część B grantu (środki ochrony) 8 335,32 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

– ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych

– ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych

Skip to content