Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Ogólna wartość projektu: 56 101 999,09 PLN

Współfinansowanie UE: 42 076 499,30 PLN

Współfinansowanie krajowe Budżetu Państwa: 8 415 299,86 PLN

Wartość projektu dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim:  3.094.500,00 PLN

Dofinansowanie dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim: 2.785.050,00 PLN

Termin realizacji 01.02.2020 – 31.07.2022

 

Celem nadrzędnym inwestycji jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS CoV-2 w wyniku  skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

Cele szczegółowe:

– poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2,

– zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 w województwie,

– wzrost dostępności kadry medycznej w woj. Podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS CoV-2,

– zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny i efektywny i bezpieczny sposób,

– zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji,

– skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS CoV-2 na terenie całego województwa.

W ramach projektu Szpital zakupi:

 1. Aparat EKG z wózkiem AsCARD Grey v.205-12-odprowadzeniowy
 2. Respirator stacjonarny
 3. Pompy infuzyjne strzykawkowe na statywach Medima S300
 4. Płuczko-dezynfekator z WC Erlen GmbH
 5. Pulsoksymetr ręczny przenośny Mindray PM
 6. Ssak elektryczny Medela Vario
 7. Defibrylator przenośny Lifepak 15
 8. Wózek reanimacyjny Bailida MX ANE
 9. Łóżko transportowe Stryker
 10. Specjalistyczny fotel do przewozu pacjenta
 11. Kardiomonitor na wózku Mindray
 12. Urządzenia do dekontaminacji powietrza PROTEKT 800 ze stojakiem
 13. Inhalator Voyeger
 14. Łóżka szpitalne- dostosowane do reanimacji pacjenta
 15. Termometry bezdotykowe
 16. Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny Omron
 17. Materace przeciwodleżynowe
 18. Gogle
 19. Maski ochronne FFP3
 20. Kombinezony ochronne
 21. Fartuchy barierowe ochronne
Skip to content