Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ
w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19

29 grudnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Umowę Dotacji na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19.

Kwota dotacji: 40.000,00 zł

Koszt całkowity: 107.352,10 zł

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci masy odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu- 6,0 Mg

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content