II edycja projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje II edycję projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Bielsku Podlaskim ograniczające negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy.

Czas realizacji projektu od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2021 r.

Łączna wartość grantu wynosi: 72 842, 12 zł, z tego część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) 72 842,12 zł, i jest finansowana z następujących źródeł:

– ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych

– ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content