Dotacja celowa udzielona z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie i modernizacja SOR oraz pracowni diagnostycznych w Bielsku Podlaskim współpracujących z SOR w SPZOZ w Bielsku Podlaskim”

Skip to content