Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej, które polegają na wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz leczeniu niezbędnym dla ustabilizowania funkcji życiowych.

Z SOR może skorzystać każdy, kto znalazł się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, tj. ofiary wypadku, osoby z urazem, zatruciem lub nagłą chorobą.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest wymagane skierowanie.

Nie ma obowiązku wybierania placówki najbliższej miejscu zamieszkania - pomoc zostanie udzielona w każdym SOR.

Jeśli zajdzie potrzeba, zapewniany jest transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Szpitalny oddział ratunkowy nie jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnią specjalistyczną.

Nie należy zgłaszać się do SOR w celu uzyskania:

  1. recepty na leki przewlekle stosowane,
  2. skierowania do lekarza specjalisty i na badania dodatkowe,
  3. zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium,
  4. innych zaświadczeń i druków medycznych nie związanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.