ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Koordynator Oddziału- lek. Katarzyna Modzelewska, specjalista chorób wewnętrznych,

specjalista kardiologii

Pielęgniarz Oddziałowy- Mariusz Stalewski, specjalista opieki długoterminowej

Numer telefonu na punkt pielęgniarski: 85 833 43 32

Lokalizacja:

Budynek C- I piętro

Oddział wewnętrzny jest oddziałem zachowawczym, do którego przyjmowani są pacjenci z chorobami z zakresu schorzeń internistycznych. Oddział składa się z 12 sal, w tym 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, w których mieści się 48 łóżek oraz 5 nowych elektrycznych łóżek z pełnym wyposażeniem.

Wykwalifikowany Zespół Lekarsko- Pielęgniarski zapewnia pacjentom niezbędna opiekę medyczną.

Świadczenia realizowane w Oddziale dotyczą głównie leczenia:

• niewydolności krążenia,

• miażdżycy uogólnionej z powikłaniami,

• zapalenia płuc,

• przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w okresie zaostrzenia,

• przewlekłej niewydolności nerek w okresie zaostrzenia, ostrej niewydolności nerek, odwodnieniu,

• niedokrwistości,

• zaburzeń rytmu serca,

• chorób naczyń mózgowych,

• zawału mięśnia sercowego,

• cukrzycy z powikłaniami.

Lekarze oddziału udzielają też świadczeń w Poradni Kardiologicznej (porady lekarskie: Badanie Echokardiograficzne, test wysiłkowy, Holter EKG, Holter RR).

 

Skip to content