ODDZIAŁ REHABILITACJI – STACJONARNY

Koordynator Oddziału- lek. Małgorzata Jamiołkowska, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej-Alina Sejbuk, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Numer telefonu na punkt pielęgniarski: 85 833 43 01

Lokalizacja:

Budynek C- parter

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej składa się z 4 sal, w których mieści się 20 łóżek, sala kinezyterapii, sala gimnastyczna oraz dział fizykoterapii. Równolegle z Oddziałem funkcjonuje Oddział Rehabilitacji Dziennej.

W obu oddziałach leczeni są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu oraz układu nerwowego oraz pacjentki po zabiegach ginekologicznych. Oddział współpracuje z Oddziałem Ortopedii w zakresie rehabilitacji stacjonarnej pacjentów bezpośrednio po zabiegach operacyjnych.

Wykwalifikowany Personel medyczny prowadzi usprawnianie pacjentów:

• po przebytych urazach,

• po przebytym leczeniu operacyjnym schorzeń narządu ruchu,

• w przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu.

W zależności od wskazań w leczeniu stosowane są:

• kinezyterapia,

• fizykoterapia,

• hydroterapia,

• masaże.

Skip to content