ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Koordynator Oddziału- Ewa Katarzyna Zielenkiewicz-Madejska, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista w dziedzinie epidemiologii, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Pielęgniarka Oddziałowa- Danuta Niewińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Numer telefonu na punkt pielęgniarski: 85 833 43 56

 

Opieka medyczna w oddziale obserwacyjno-zakaźnym

Ewa Kierdelewicz, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

Mariola Laszewicz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kamila Żelazny, lekarz

 

Lokalizacja:

Budynek „Z”

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim składa się z 14 sal, w których mieszczą się 24 łóżka.

Jest to oddział zachowawczy, w którym prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób takich jak:

• Infekcje wirusowe,

• Biegunki,

• Zapalenie mózgu i opon mózgowo- rdzeniowych,

• Choroby odkleszczowe,

• Sepsa o różnej etiologii,

• Choroby wątroby,

• Choroby zapalne płuc i oskrzeli.

Pracujący w Oddziale specjaliści z dziedziny chorób zakaźnych podnoszą kwalifikacje biorąc czynny udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach.

Wykwalifikowany Zespół Lekarsko- Pielęgniarski zapewnia pacjentom niezbędną opiekę medyczną.

Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych. Pacjenci przyjmowani są we :

• Wtorki,

Poradnia prowadzi szczepienia przeciw wściekliźnie.

Skip to content