ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Koordynator – dr n. med. Agnieszka Muszyńska-Mazur, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej

Pielęgniarka oddziałowa – Danuta Niewińska

Telefon na punkt pielęgniarski: 85 833 43 56

Zalecane godziny odwiedzin w oddziale: 11:00 – 18:00

 

Oddział obserwacyjno-zakaźny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim składa się z 14 sal, w których mieszczą się 24 łóżka, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Jest to oddział zachowawczy, w którym prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich współcześnie występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Pracujący w oddziale specjaliści z dziedziny chorób zakaźnych oraz wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają pacjentom niezbędną opiekę.

Accessibility