„Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w związku z COVID-19” . Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość projektu : 2.159.178,90 zł, w tym : – wsparcie finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.051.219,95 zł (95% wartości inwestycji)…

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zakup wyposażenia w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniani się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19″   W ramach projektu zakupiono wyposażenie do…

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego – w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje II edycję projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.…

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał od Skarbu…

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19 29 grudnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu…

„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020…

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA CELOWA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” DOFINANSOWANIE: 5.097.159,49 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.550.780,05 zł   Wsparcie finansowe…

„Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”  24 czerwca 2019 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawarło z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim umowę o partnerstwie w realizacji Projektu „Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” Projekt…

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content