Latest Blog

Dotacja celowa udzielona z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie i modernizacja SOR oraz pracowni diagnostycznych w Bielsku Podlaskim współpracujących z SOR w SPZOZ w Bielsku Podlaskim” Kwota dotacji z Funduszu Medycznego: 7 371 000, 00 zł Całkowita wartość inwestycji: 7 371 000,00…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE P.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Adres podmiotu leczniczego: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo- Ortopedycznego Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z…

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/93/24 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 2 lipca 2024 r.   OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie: • chorób wewnętrznych; • kardiologii; • medycyny rodzinnej; • ortopedii i traumatologii narządu ruchu; • radiologii i diagnostyki obrazowej; • chirurgii; • położnictwa i ginekologii; • neonatologii;…

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne Szanowni Pielęgniarze Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność i zaangażowanie, za codzienną obecność, dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie Pacjentów. Niech każdy dzień przynosi satysfakcję z wykonywanej pracy oraz…

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Co roku przyświeca mu inne hasło, tegoroczne brzmi: „Moje zdrowie, moje prawo”. Głównym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie oraz wskazanie na…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, zatrudni: Terapeutę Zajęciowego Oferujemy: • pracę w ramach umowy zlecenia Wymagania: • wykształcenie wyższe (licencjat: kierunek lub specjalność terapii zajęciowej), dyplom potwierdzający kwalifikacje terapeuty zajęciowego, • mile widziane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim                                       Adres podmiotu leczniczego: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 ogłasza konkurs na stanowisko:…

SPZOZ w Bielsku Podlaskim informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie zakończyło się: w latach 2002 – 2003w latach 1992 -1993 (pacjenci zmarli w szpitalu) w roku 2001 (dzieci, które nie…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  Adres podmiotu leczniczego: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego  z pododdziałem chirurgii naczyniowej Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra…

Skip to content