OD 12 LIPCA 2021 ROKU UMOŻLIWIONE ZOSTAJĄ ODWIEDZINY PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH NA PONIŻSZYCH ZASADACH

Odwiedziny pacjentów przez osoby bliskie odbywają się za zgodą lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z lekarzem kierującym oddziałem, a w przypadku jego nieobecności z lekarzem dyżurnym.

Odwiedziny pacjentów przez osoby bliskie zalecane są w godzinach od 11.00 do 12.00 i nie mogą zakłócać pracy oddziału oraz spokoju pozostałych pacjentów.

Za zgodą lekarza kierującego oddziałem możliwe są odwiedziny pacjentów w godzinach innych niż zalecane.

Osoby chcące odwiedzić pacjenta w szpitalu zgłaszają chęć wizyty telefonicznie w gabinecie lekarskim.

Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego.

Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez oznak choroby i bez objawów infekcji.

Chorego może odwiedzić jedna osoba, która jest:

  1. w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 (po dwóch dawkach szczepionką firm Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca lub jednej dawce szczepionki firmy Johnson&Johnson);
  2. ozdrowieńcem – dotyczy 3 miesięcy od zachorowania na COVID-19, zweryfikowany przez system EWP.

Odwiedziny pacjenta przez osobę bliską trwają nie dłużej niż 15 minut.

Odwiedzających obowiązuje:

  1. wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej - maseczka, fartuch ochronny i rękawiczki;
  2. noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu;
  3. pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego;
  4. bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala.

Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką);

Wychodząc z oddziału, środki ochrony osobistej należy wyrzucić do kosza na odpady medyczne niezakaźne.

.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

POZ W BIELSKU PODLASKIM pod numerem telefonu 570 877 100

POZ W BRAŃSKU pod numerem telefonu 731 096 500

KOORDYNATOR ds. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 w SPZOZ w Bielsku Podlaskim tel. 531 344 400

.

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Bielsku Podlaskim - POZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 - numer telefonu 570 877 100

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Brańsku, POZ w Brańsku ul. Jana Pawła II 10 - numer telefonu 508 091 867

.

W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNY SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przy ul. Jagielońskiej 32, pokój nr 105 MOŻNA WYKONAĆ BADANIA PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-CoV-2.

BADANIA WYKONYWANE SĄ W KAŻDĄ ŚRODĘ.

CENNIK BADAŃ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE W ZAKŁADCE "DLA PACJENTA".

Skip to content