KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

Decyzją Wojewody Podlaskiego od dnia 19 października 2020 r. do odwołania SPZOZ w Bielsku Podlaskim przekształcony zostaje w całości w szpital dedykowany wyłącznie pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 tzw. „SZPITAL COVIDOWY”.

Pacjenci hospitalizowani wymagający dalszego leczenia zostaną przetransportowani do sąsiednich szpitali, a nie wymagający dalszego leczenia wypisani ze szpitala.

Przyjmowanie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem możliwe będzie po przekazaniu pacjentów obecnie hospitalizowanych do innych szpitali.

Wstrzymane zostają przyjęcia planowe.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

INFORMACJA DLA KOBIET W CIĄŻY

Panie będące w ciąży i oczekujące w najbliższym czasie na rozwiązanie, pragniemy poinformować, że w sytuacji rozpoczęcia porodu i niemożności dojechania do oddziału położniczego w  sąsiadujących szpitalach, będą mogły zgłosić się do Izby Przyjęć przy oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym naszego szpitala, gdzie na miejscu zostaną podjęte przez lekarza adekwatne do sytuacji decyzje.

Szczegóły można także ustalić z koordynatorem oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego dr Pawłem Ułasiukiem tel. 85 833 43 50, lub 85 833 43 51.

Skip to content