Opieka koordynowana w POZ w Bielsku Podlaskim, Brańsku i Orli

Od 1 kwietnia 2023 roku lekarze pierwszego kontaktu w Placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Brańsku i Orli będą realizować świadczenia zdrowotne w zakresie opieki koordynowanej, która dotyczy pacjentów powyżej 18 roku życia, chorych przewlekle, leczonych w placówkach POZ.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • pulmonologii.

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad;
 • zbada Cię;
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych;
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia;
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania;
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator. Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych;
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii;
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ;
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej;
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce;
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

 

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content