Oferta pracy – lekarz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatrudni lekarzy w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. covidowych).

Proponujemy dowolną formę zatrudnienia.

Oferty można składać w siedzibie Szpitala w punkcie informacyjno-kancelaryjnym, wysłać pocztą na adres SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub e-mailem: informacja@spzoz-bielsk.pl.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content