Oferta pracy – lekarz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatrudni lekarzy w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. covidowych).

Proponujemy dowolną formę zatrudnienia.

Oferty można składać w siedzibie Szpitala w punkcie informacyjno-kancelaryjnym, wysłać pocztą na adres SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub e-mailem: informacja@spzoz-bielsk.pl.

Skip to content