Oferta pracy – elektryk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,

zatrudni:

Elektryka/Konserwatora urządzeń technicznych

 

Oferujemy:

 • pracę w ramach umowy o pracę – pełny etat

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie – kierunkowe

 

 • 5-letnie doświadczenie pracy

 

 • Posiadanie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

 

 • Mile widziane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

 • Wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i rozdzielni elektrycznych w obiektach SPZOZ w Bielsku Podlaskim.
 • Bieżąca konserwacja urządzeń medycznych.
 • Znajomość działania obsługiwanych urządzeń.
 • Umiejętne czytanie schematów elektrycznych.
 • Wykonywanie nowych instalacji i montaż nowych urządzeń elektrycznych i wyposażenia rozdzielni elektrycznych.
 • Obsługiwanie i konserwowanie agregatu prądotwórczego.
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów przy wykonywaniu prac naprawczych w pomieszczeniach
  o specjalnym rygorze sanitarnym.
 • Dokonywanie wpisu do rejestru warsztatowego wykonywanych prac.

 

 

Wszystkie aplikacje CV, list motywacyjny jak również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek
i kwalifikacje zawodowe kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spzoz-bielsk.pl lub przesłać na adres: SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

Zapytania można kierować pod nr tel. 85 833 43 09 (Kadry).

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Skip to content