Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 – zapisy przedłużono do 14 stycznia 2021 r.

UWAGA! termin przesyłania list personelu wyrażającego chęć szczepień przeciwko COVID-19 dla podmiotów zewnętrznych sektora ochrony zdrowia został przedłużony do dnia 14 stycznia 2021 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim został wyznaczony jako szpital węzłowy do szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, pozostałych zawodów medyczne, zawodów niemedycznych, w tym personelu administracyjnego i pomocniczego, bez względu na formę zatrudnienia oraz personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i w aptekach, które nie zostały wymienione w wykazach.

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą wyrażające chęć udziału w Narodowych Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powinny sporządzić listę personelu chcącego zaszczepić się przeciwko COVID-19 i jak najszybciej przekazać do wybranego szpitala węzłowego.

Poniżej do pobrania formularze zgód i lista personelu, które należy dostarczyć do SPZOZ w wersji oryginalnej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na szczepienie

Zgoda na udostępnienie danych osobowych

Lista personelu

Osoby rejestrujące się na szczepienia online powinny powiadomić o tym fakcie szpital węzłowy, przekazać nr telefonu do kontaktu w celu umówienia terminu szczepienia.

Kontakt do osoby koordynującej szczepieniami z ramienia SPZOZ w Bielsku Podlaskim: numer telefonu 085 833 43 90, adres e-mail i.smoktunowicz@spzoz-bielsk.pl

Więcej informacji o zapisach personelu medycznego na szczepienia można przeczytać na stronie NFZ pod linkiem .

Stanowisko Ministra Zdrowia, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.

 

 

Skip to content