17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

Wykonanie dostawy aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego

Accessibility