Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Program Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.

Projekt pn.

„Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób onkologicznych i gruźliczych”

Materiały promocyjne, szkoleniowe, informacyjne wyprodukowane w ramach realizowanego projektu

 powstały dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej

 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 Za treść tej strony internetowej oraz wszystkich ww. materiałów, odpowiada SPZOZ w Bielsku Podlaskim,

poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Accessibility