17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

Dostawa wózka specjalnego, wagi balkonowej oraz teleskopowego wysięgnika do kroplówek

Accessibility