17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych

Accessibility