UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Bielsk Podlaski, dnia 17.12.2018 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, działając na podstawie art. 150 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), unieważnia postępowanie konkursowe z dnia 27.11.2018 r. na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresach:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
    w godzinach podstawowej pracy oddziału 7.00-14.00 oraz w ramach dyżurów medycznych.
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w Oddziale Wewnętrznym
    w godzinach podstawowej pracy oddziału 7.00-14.00 oraz w ramach dyżurów medycznych.
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w Oddziale Wewnętrznym w ramach dyżurów medycznych.

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 17.12.2018 r.

Accessibility