PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

Bielsk Podlaski, 14.11.2018 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY

Konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej termin składania ofert w otwartym konkursie na świadczenia  zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: w charakterze lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w charakterze koordynatora Oddziału wewnętrznego oraz Poradni kardiologicznej, w charakterze lekarza w Oddziale wewnętrznym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych, w charakterze lekarza w Oddziale wewnętrznym
w ramach dyżurów medycznych, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zostaje przedłużony do dnia 20.11.2018 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2018 r. o godzinie 10:15.

 

 

 

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

Accessibility