Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

Bielsk Podlaski, 23.11.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

 

W dniu 23 listopada 2018 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 1 października 2018 roku, w składzie:

  • Ewa Lipińska – przewodniczący,
  • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
  • Patrycja Sarnacka – członek,
  • Katarzyna Sidorska – członek,
  • Olga Jankowska – członek.

 

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

 

Złożono 16 ofert.

 

Wybrano 4 oferty złożone przez:

Zakres I:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Żukowski, z siedzibą: 15-453 Białystok ul. Nowy Świat 6/17, NIP 5422619150, REGON 200244799, reprezentowana przez Sebastiana Żukowskiego.

Zakres II:

  • ARSALAN AZZADDIN z siedzibą: 15-603 Olmonty ul. Sosnowa 32, NIP 542-157-23-57, REGON 200184985, reprezentowana przez Arsalana Azzaddina.

Zakres III:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Modzelewska, z siedzibą przy ul. Rejonowej 3a w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-108-99-87, REGON 050841982, reprezentowana przez Katarzynę Modzelewską.

Zakres IV:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Żukowski, z siedzibą: 15-453 Białystok ul. Nowy Świat 6/17, NIP 5422619150, REGON 200244799, reprezentowana przez Sebastiana Żukowskiego.

 

 

 

 

Bielsk Podlaski, 23.11.2018 r                                                    Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

 

Accessibility