Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 14 stycznia  2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 44/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 roku, w składzie:

  • Ewa Lipińska – przewodniczący,
  • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
  • Patrycja Sarnacka – członek,
  • Katarzyna Sidorska – członek,
  • Olga Jankowska – członek,

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 3 oferty.

Wszystkie oferty zostały odrzucone.

                                                                                                                                                                                 Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 14.01.2019 r.

Accessibility