PRACA – Lekarz – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

LEKARZ

Miejsce pracy:

  • Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Wymagania obowiązkowe:

  • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza.

Wymagania dodatkowe:

  • tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinach.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę.

Kandydatów aplikujących do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim prosimy o:

  • zapoznanie się z załączoną poniżej klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, 
  • dołączenia do podania poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych pod podaniem

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej rekrutacji do SPZOZ w Bielsku Podlaskim, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*  Właściwe zaznaczyć krzyżykiem [X]

……………………………………

Podpis kandydata do pracy

Klauzula RODO – Kandydat do pracy

Rekrutacja jest prowadzona w formie pisemnej i elektronicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów:

Pocztą tradycyjną/elektroniczną lub osobiście:

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny SPZOZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1,

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl  godziny: 7:00-14:35

kontakt tel: 85 833 43 30 / fax: 85 833 43 05

Accessibility