17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
TEST

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 12.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 25 marca 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 31/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 21 marca 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 18.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 08.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 21 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 25/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 20 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 08/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W dniu 20 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 38/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 11.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833…
Przeczytaj więcej

Accessibility