17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

DYREKCJA

MENU – O NAS

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Bożena Grotowicz

Tel. 85 833 43 30 (sekretariat)

 

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

Arsalan Azzaddin

Tel. 85 833 43 30 (sekretariat)

 

Zastępca Dyrektora ds. organizacji, jakości i bezpieczeństwa opieki

Patrycja Sarnacka

Tel. 85 833 43 35

Accessibility