17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

CERTYFIKATY

MENU – O NAS

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w następującym zakresie: świadczenia zdrowotne
w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii, diagnostyki oraz promocji zdrowia. Lecznictwo ambulatoryjne - Poradnia dla kobiet.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii, diagnostyki oraz promocji zdrowia.

Lecznictwo ambulatoryjne w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

W rankingu szpitali w Polsce przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na rok 2018 nasz szpital uplasował się na 9 miejscu w kraju, awansując z miejsca 24 zajmowanego w roku ubiegłym, utrzymał 1 miejsce w województwie oraz w nowej kategorii Sieć Szpitali zajął 2 miejsce wśród szpitali I poziomu referencyjności.

 

Accessibility