17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

CERTYFIKATY

MENU – O NAS

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w następującym zakresie: świadczenia zdrowotne
w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii, diagnostyki oraz promocji zdrowia. Lecznictwo ambulatoryjne - Poradnia dla kobiet.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii, diagnostyki oraz promocji zdrowia.

Lecznictwo ambulatoryjne w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Accessibility