Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

W dniu 21 sierpnia 2018 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 10 lipca 2018 roku, w składzie:

Ewa Lipińska – przewodniczący,

Małgorzata Daniło– wiceprzewodniczący,

Arsalan Azzaddin – członek,

Katarzyna Sidorska – członek,

Olga Jankowska – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 14 ofert.

Wybrano 13 ofert złożonych przez:

Zakres I:

Damian Nowiński praktyka lekarska z siedzibą przy ul. Piastowskiej nr. 3c lok. 97, 15-207 Białystok, NIP 9662117013, REGON 368863026, reprezentowana przez Damiana Nowińskiego.

Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Słoniowska z siedzibą przy ul. Stefana Batorego nr. 23 lok. 14, 17-200 Hajnówka, NIP 5432038644, REGON 200016704, reprezentowana przez Agnieszkę Słoniowską.

Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Kierdelewicz z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 17-200 Hajnówka, NIP 5431993741, REGON 200138293, reprezentowana przez Ewę Kierdelewicz.

Zakres II:

Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Słoniowska z siedzibą przy ul. Stefana Batorego nr. 23 lok. 14, 17-200 Hajnówka, NIP 5432038644, REGON 200016704, reprezentowana przez Agnieszkę Słoniowską.

Zakres III:

Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Kierdelewicz z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 17-200 Hajnówka, NIP 5431993741, REGON 200138293, reprezentowana przez Ewę Kierdelewicz.

Zakres IV:

Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Kierdelewicz z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 17-200 Hajnówka, NIP 5431993741, REGON 200138293, reprezentowana przez Ewę Kierdelewicz.

Zakres V:

Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Kierdelewicz z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 17-200 Hajnówka, NIP 5431993741, REGON 200138293, reprezentowana przez Ewę Kierdelewicz.

Zakres VI:

Kamil Goryszewski z siedzibą w 15-345 Białystok ul. Zachodnia nr 2 lok. 21, NIP 1132571763, REGON 141993687, reprezentowana przez Kamila Goryszewskiego.

Zakres VII:

Daniel Florczuk z siedzibą w Widowo 122 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432137760, REGON 366655536, reprezentowana przez Daniela Florczuka.

Natalia Karpiuk mgr fizjoterapii, z siedzibą przy Słochy Annopolskie nr 64, 17-300 Siemiatycze, NIP 5441526455, REGON: 369294228, reprezentowana przez Natalię Karpiuk.

Zakres VIII:

Barbara Gołębiecka MASAŻ LECZNICZY z siedzibą przy ul. Dubicze nr 80B w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5441466902, REGON 367621025, reprezentowana przez Barbarę Gołębiecką.

Zakres IX:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – Marcin Tomaszuk, z siedzibą przy ul. Stromej 19 lok. 31
w 15-662 Białystok, NIP 5422712369, REGON 052226962, reprezentowana przez Marcina Tomaszuka.

MBMED MARIUSZ BORONA, z siedzibą przy ul. Północnej 4 lok.27 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432085661, REGON 202762784, reprezentowana przez Mariusza Boronę.

Bielsk Podlaski, 21.08.2018 r

Accessibility