Oferty pracy
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:20

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

W dniu 23.04.2012 roku, w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 11/2012 Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim z dnia 17.04.2012r., w składzie:

1. Małgorzata Daniło – przewodniczący.

2. Katarzyna Sidorska – członek.

3. Elżbieta Nowak – członek.

4. Wojciech Wiśniewski – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Wybrano dziesięć (10) ofert najkorzystniejszych dla Udzielającego zamówienia:

1) Jedną ofertę na „udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurów medycznych w oddziale chirurgicznym oraz wykonywanie badań endoskopowych (gastroskopii i kolonoskopii)" – Prywatna Praktyka Lekarska Mirosław Rudko 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2/11.

2) Pięć ofert na „udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki w oddziale rehabilitacyjnym całodobowo w zależności od potrzeb wg ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń":

a) „Prywatna Praktyka Pielęgniarska – Mariusz" - Mariusz Stalewski 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2/3.

b) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Car 17-100 Bielsk Podlaski ul. Bohaterów Września 35.

c) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Helena Regina Tyniewicka 17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa 9A/12.

d) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Grażyna Demianiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Chmielna 39.

e) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Czaban 17-100 Bielsk Podlaski ul. Bema 10.

3) Jedna oferta na „udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki w oddziale obserwacyjno-zakaźnym całodobowo w zależności od potrzeb wg ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń" – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska mgr Anna Ignatiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. E. Plater 3.

4) Jedna oferta na „udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od potrzeb wg ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń" – Krystyna Kochańska 17-100 Bielsk Podlaski ul. Północna 10/33.

5) Dwie oferty na „udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym całodobowo w zależności od potrzeb wg ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń":

a) Prywatna Praktyka Pielęgniarska Iwona Kowalczyk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleeberga 82.

b) „Prywatna Praktyka Pielęgniarska Helena" – Helena Sidorska 17-100 Bielsk Podlaski Piliki 91.

W imieniu Komisji konkursowej

Małgorzata Daniło

Przewodniczący komisji konkursowej

 

Link do oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:26
 
Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia zdrowotne. PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2012 16:42

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

W dniu 20.04.2012 roku, w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 09/2012 Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim z dnia 10.04.2012r., w składzie:

1. Patrycja Sarnacka – przewodniczący.

2. Wojciech Wiśniewski – członek.

3. Katarzyna Sidorska – członek.

4. Elżbieta Nowak – członek.

5. Małgorzata Daniło – sekretarz.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

 

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:38
Więcej…
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ortopedii i traumatologii. PDF Drukuj Email
czwartek, 19 kwietnia 2012 11:27

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

W dniu 19.04.2012 roku, w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 07/2012 Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim z dnia 06.04.2012r., w składzie:

1. Patrycja Sarnacka – przewodniczący.

2. Wojciech Wiśniewski – członek.

3. Katarzyna Sidorska – członek.

4. Elżbieta Nowak – członek.

5. Małgorzata Daniło – sekretarz.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu ortopedii i traumatologii realizowane w SPZOZ w Bielsku Podlaskim od 01.05.2012r.

 

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 11:44
Więcej…
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń. PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 14:36

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

w powiązaniu z art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152, art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

1. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurów medycznych w oddziale chirurgicznym oraz wykonywanie badań endoskopowych (gastroskopii

i kolonoskopii).

2. Udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki w oddziałach szpitalnych: rehabilitacyjnym, obserwacyjno-zakaźnym oraz w ramach podstawowej opieki zdrowotnej całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

3. Udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

 

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 16:52
Więcej…
 
Ogłˆoszenie o konkursie 13_04_2012 PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2012 18:46

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)w powiązaniu z art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152, art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz.2135 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:


1. Udzielanie świadczeń w oddziale rehabilitacji i w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w systemie dziennymoraz pełnienie funkcji koordynatora w tych jednostkach; udzielanie świadczeń nie mniej niż 30 godzin tygodniowow ramach oddziału rehabilitacyjnego oraz nie mniej niż 20 godzin tygodniowo w ramach rehabilitacji w systemiedziennym.

2. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza koordynatora oddziału neonatologicznego - nie mniej niż 40 godzintygodniowo.

3. Udzielanie świadczeń w zakładzie opiekuńczo leczniczym, w tym pełnienie funkcji koordynatora - nie mniej niż 40 godzin tygodniowo.

4. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego - nie mniej niż 40 godzin tygodniowo.

5. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w szpitalnym oddziale ratunkowym.

6. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza w poradni dla kobiet „K” oraz całodobowo w zależności od potrzeb, wtym również w ramach dyżurów medycznych w oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym.

7. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale wewnętrznym.

8. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale obserwacyjno-zakaźnym.

9. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale dziecięcym.

10. Udzielanie świadczeń w charakterze ratownika medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym całodobowo wzależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurów medycznych w/g ustalonego harmonogramu udzielaniaświadczeń.

11. Udzielanie świadczeń w charakterze fizjoterapeuty w oddziale rehabilitacyjnym i w ramach rehabilitacji prowadzonejw systemie dziennym w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

12. Udzielanie świadczeń w charakterze kierowcy - ratownika medycznego całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

 

Warunki konkursu ofert określone są w szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO)

Regulamin pracy Komisji konkursowej, szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzemoferty udostępnione są na stronie internetowej: www.spzoz-bielsk.pl.Informacje na temat konkursu udzielane są pod numerami telefonu: 85 833 43 25; 85 833 43 70; fax 85 833 43 05

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, w formiepisemnej i w zamkniętych kopertach należy składaćw Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 19.04.2012r. do godz. 13.00.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w dniu 19.04.2012r. o godz. 13.15.

 

Kryterium oceny ofert: ocena ofert dokonywana będzie według zaproponowanych cen.

 

Rozstrzygnięcia konkursu w dniu 20.04.2012 r. dokona Komisja Konkursowaw siedzibie SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

SPZOZ w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferentowi przysługuje prawo do złożenia protestu i odwołania dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymiw SWKO.

 

Do pobrania załączniki:

formularze ofertowe, projekty umów, swko, regulamin - pliki pdf oraz pliki doc.

 

 

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 4 z 6
http://energy.stpsb.org/energy...ne&me=2766 viagra rezeptfrei spanien http://energy.stpsb.org/energy...ta&me=2874 mejor pagina comprar levitra viagra bruxelles
 • ou acheter cialis generique en ligne cialis non generique prix cialis suisse prix du cialis 20mg en pharmacie acheter levitra suisse
 • office 2010 home and student download iso autodesk alias surface 2015 office 2013 professional plus activation key lightroom 5 update mac download acrobat x pro full version
  adobe photoshop cs6 student edition 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...ional-plus 
  ms office 2011 product key 
  find ms office 2013 product key 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...l-download