17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 

Kierownik – dr n. med. Sebastian Żukowski

Pielęgniarka koordynująca – Joanna Jakimiuk

Godziny odwiedzin: 11:00 – 18:00

Telefon: 85 833 43 45

 

ZOL funkcjonuje przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim od 2000 roku. Składa się z 8 sal, w których rozmieszczone jest 20 łóżek.

Zakład dysponuje również salą dziennego pobytu wraz z salą do ćwiczeń usprawniających, dla potrzeb pacjentów zatrudniony jest logopeda i terapeuta zajęciowy.

W zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które zakończyły hospitalizację. Najczęściej są to pacjenci po przebytych udarach, wylewach, złamaniach, urazach mechanicznych i zabiegach wszczepiania endoprotez, a także osoby wymagające pielęgnacji i leczenia odleżyn.

Accessibility