17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

Godziny pracy poradni

PONIEDZIAŁEK        14:00 – 14:30

WTOREK                   14:00 – 14:30

ŚRODA                      15:35 – 18:35

CZWARTEK               15:35 – 17:35

Telefon do poradni  85 833 26 96

Dzienny oddział terapii uzależnień od alkoholu

Godziny pracy dziennego oddziału

PONIEDZIAŁEK        11:00 – 14:00

WTOREK                   11:00 – 14:00

ŚRODA                      15:00 – 15:35

CZWARTEK               15:00 – 15:35

PIĄTEK                      15:35 – 17:35

Lekarze przyjmujący w poradni:

Lek. med. Marek Godlewski

Mgr psychologii Dorota Al Arab

W pierwszej kolejności przyjmowane są przypadki nagłe.

Ostatecznie o kolejności przyjęć decyduje lekarz.

Accessibility