17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Godziny pracy poradni

PONIEDZIAŁEK           9:30 – 13:30

WTOREK                   14:00 – 18:00

CZWARTEK                 9:30 – 13:30

Telefon do poradni  85 833 43 66

Lekarze przyjmujący w poradni:

Dr n. med. Agnieszka Muszyńska-Mazur

Lek. med. Barbara Jarymowicz

Lek. med. Ewa Katarzyna Zielenkiewicz-Madejska

W pierwszej kolejności przyjmowane są przypadki nagłe.

Ostatecznie o kolejności przyjęć decyduje lekarz.

Accessibility