17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Sekretariat: (85) 833 43 30
sekretariat@spzoz-bielsk.pl
...

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ

 

Koordynator – dr n. med. Arsalan Azzaddin, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa – Marzanna Niewińska

Telefon do pielęgniarki oddziałowej: 85 833 43 83

Izba Przyjęć: 85 833 43 02

 

W szpitalnym oddziale ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim mieści się 6 łóżek, z czego 2 są stanowiskami do reanimacji.

Jest to miejsce, do którego bezpośrednio trafiają ofiary wypadków; to tutaj, zaraz po transporcie pacjentów przez zespół ratowniczy, podejmowane są kolejne kroki do ratowania życia ludzkiego.

Izba Przyjęć jest punktem, w którym odbywają się planowe przyjęcia do Szpitala. Tutaj również zgłaszają się osoby potrzebujące opieki medycznej, przybyłe bez udziału pogotowia ratunkowego.

Aby usprawnić proces przyjmowania pacjentów, w naszej placówce funkcjonują 3 miejsca przyjęć: przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dziecięca Izba Przyjęć przy gabinecie lekarskim poradni kardiologicznej oraz przy oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym. Skierowanie się do odpowiedniego punktu pozwala personelowi na szybsze udzielenie pomocy.

Accessibility